ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬಾಗಲಕೋಟ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನವನಗರದಲ್ಲಿಯ ಯುನಿಟ್-02 ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ.

 1. ಪರಿಚಯ

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೃ.ಮೇ.ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. 524,256 ಮೀ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2000 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಆರ್.ಎಲ್. 519.60 ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಸಂಗಮದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಬಲ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಕನಿಷ್ಠ ತಳ ಭಾಗವು 512,19 ಮೀ (1680 ') ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ಭಾಗವು 533.53 ಮೀ (1750’) ಮೇಲೇತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. 524,256 ಮೀ. (1720 ') ಗೆ ಎತ್ತರಿಸದಾಗ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದು.

 

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. ಅಂದರೆ 519,60 ಮೀ., ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮ ಆರ್.ಎಲ್ 521,00 ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ಅದರಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಗರದ ಮುಳುಗಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟ ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್ -01 ರಲ್ಲಿ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.


ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010, 30 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಕೃಷ್ಣ ಜಲ-ವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಲಿ-02 ರಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಲ್. 524.256 ಮೀ ರವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. 524,256 ಮೀ ವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಲ್. 527,00 ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನವನಗರದ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ಮೀ ನಿಂದ ಆರ್.ಎಲ್ 527,00 ಮೀ ನಡುವೆ ಬರುವ ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರರ್ವಸತಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಇರುವದು. 2001 ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣವು ಅಂದಾಜು 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಬಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವವು. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.(1) ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಕೊಳ್ಳಪಡುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ಬಾಗಲಕೋಟಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮೀಟರಗಳಲ್ಲಿ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

6(1) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್.ಎಲ್. 523.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 523.00 ದಿಂದ 527.00 ಮೀಟರದವರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಬಾದಿತಗೊಳ್ಳುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧೀಕೃತ

ಅನಧೀಕೃತ

ಒಟ್ಟು

 

ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು.

         

1

517.00 ರವರೆಗೆ

615

781

206

987

372

3760

2

517.00 ರಿಂದ 521.00 ರವರೆಗೆ

2337

2524

1208

3732

1395

18860

3

521.00 ರಿಂದ 523.00

3023

3149

574

3723

700

22338

 

ಒಟ್ಟು (1 ರಿಂದ 3)

5975

6454

1988

8442

2467

44958

 

ಇನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ

         

4

523.00 ರಿಂದ 527.00

4556

   

7103

 

42618

 

ಒಟ್ಟು (1 ರಿಂದ 7).

10531

   

15545

 

87576ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಿಗಿವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದ ಯೋಜನೆಯು ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಬಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ (ವಲಸೆಗಾರರು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೀಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಪಟ್ಟಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ "ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಕ್ಟ್ 1983" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಂ ಕಾನೂನು 7 ಎಲ್.ಜಿ.ಎನ್ 85 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 30.04.198. ಯೋಜನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಪಟ್ಟಣ ರಚಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಗಲಕೋಟ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಡಳಿಯು ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಆಂ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ 1995 ರವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೃಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: PWD 160 WBM ದಿನಾಂಕದ 85 ದಿನಾಂಕ: 11.10.1985 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ M / s, ಕೊರ್ರಿಯಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಂಬೆ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 4500 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ 4544 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ M / s ಕೊರ್ರಿಯಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟಕ-01 ಹಂತ-03 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು 1200 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಯದ ನೀತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಹೋದರರು (ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ), ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು.ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಯುನಿಟ್ -01 ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 20-22 ಎಕರೆಯಂತೆ 49 ಸೆಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 49 ಸೆಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ 42 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 'ಡಿ' ಮತ್ತು 'ಇ' ವರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ನಿವೇಶನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 49 ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುನಿಟ್ - 01 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 'ಡಿ' ಮತ್ತು 'ಇ' ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು 07 ಸೆಕ್ಟರಗಳನ್ನು (ಸೆಕ್ಟರ ನಂ .50 ರಿಂದ 56 ಗ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ನೋಡಿರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: KBJNL/EDF/2000-01/1965 ವದಿನಾಂಕ: 19.08.2000, 8 ಸೆಕ್ಟರಗಳನ್ನು (ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 57 ರಿಂದ 63 ಮತ್ತು 63A) ಬಾಧಿತರಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-01 ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೇಔಟಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ 1997 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಅದರಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: RD. 22. REH. 2008 ದಿನಾಂಕ: 25.04.2008 ರ ಪ್ರಕಾರ 300 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗೆ ಹಸ್ಥಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕೃಷ್ಣ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಾಂಕ: 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಫೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್.ನ್ನು 524.256 ಮೀ ವರೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ 95 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: HUD 710 MIR 93 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18.04.1994 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರ್.ಎಲ್. 527,00 ಮೀ ದವರೆಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.


ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: RD 124 ಪ್ರಕಾರ. REH. 2002, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 16.11.2002 ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ ನಡುವಿನ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100.00 ಮೀ. ದವರೆಗಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಗಂಭೀರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯುನಿಟ್-02 ರಲ್ಲಿ ಪುನರವಸತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲವಿವಾಧ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ -II ನಂತರ ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ ನಡುವಿನ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100.00 ಮೀ. ದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. 524,526 ಮೀ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1333 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯು ಯುನಿಟ್-01 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆರ್.ಎಲ್. 523,00 ರಿಂದ 527,00 ಮೀ ನಡುವಿನ ಆಥವಾ ಆರ್.ಎಲ್. 524,256 ಮೀ. ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100, ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮುಳುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು 3688 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಸವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-01 ರ ನಡುವೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

(2) ಭೂಸ್ವಾಧೀನ:

(2.ಚಿ) ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದ ಪುನರವಸತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನು 4544,00 ಎಕರೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಧನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ. 498,64 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಉದ್ದೇಶ

ಕ್ಷೇತ್ರ (ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

1

ಯುನಿಟ್-1 (56 ಪಿಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು 08 ನಾನ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು)

1521.00

2

ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ.(ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ,ಜಾಕವೆಲ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ)

168.00

3

ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

69.00

4

ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು.

117.00

5

ಮುರಂ ಗಣಿಗಳು.

22.00

6

ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.

868.00

7

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

300.00

8

ಯುನಿಟ್-2 ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಜಮೀನು.

1333.00

9

ಮುಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

146.00

 

ಒಟ್ಟು:

4544.00

 

(2.b) ಆರ್.ಎಲ್. 521.00 ಮೀ. ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರ ಧನ.

ಅ.ನಂ

ವಿವರಗಳು

ಐತೀರ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ.

ವಿತರಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಧನ.

ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಪರಿಹಾರ ಧನ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)

ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಪರಿಹಾರ ಧನ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)

1

(ಅ) 517 ಮೀ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು.

1. ಅಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು

2. ಅನಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಳು


781
206


572.10
40.03


764
206


568.65
29.28

 

ಉಪ ಮೊತ್ತ:

987

612.13

970

597.93

2

(ಅ) 517 ಮೀ. ರಿಂದ 521 ಮೀ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು.

1. ಅಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು

2. ಅನಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಳು


2528
1232


9713.56
555.95


2425
1191


9613.71
598.26

 

ಉಪ ಮೊತ್ತ:

3760

10269.51

3616

10211.97

3

776 ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ಅನುಕಂಪ ಪರಿಹಾರ ಧನ.

1. ಅಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು

2. ಅನಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಳು

     

157.63

 

ಒಟ್ಟು (1+2+3)

4747

10881.64

4586

10967.53

 

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಐತೀರ್ಫಿನಂತೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ. (2457 ಪ್ರಕರಣಗಳು) -- 13316.11

--

13316.11

 

ಸಮಗ್ರ ಮೊತ್ತ:

4586

24283.64

 

(2.ಸಿ) ಆರ್.ಎಲ್ 521,00 ಮತ್ತು 523,00 ಮೀ ನಡುವಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣದ ವಿತರಣೆ:

ಆರ್.ಎಲ್. 519,60 ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಪವಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಬಾಧಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮುಂದುಗಡೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯಾನಕದ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ದುರ್ನಾತ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿವೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೇವದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವುಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರದಿ ಉಪವಾಸ ಮುಷ್ಕರ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು.ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಉಪ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: RD 124. REH 2002, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 16.11.2002 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಲ್. 521.00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100.00 ಮೀ. ವರೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ 2003-04 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4 (1) ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಮಾಡಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕಲುಷಿತಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು 2007-08 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ 3149 ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು 574 ಅನಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ರೂ. 174.00 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಚನೆಗಳು ಸ್ವಾಧೀನ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ ನಡುವೆ. ಅಥವಾ 100.00 ಮೀ. ನೀರಿನ ಅಂಚಿನವರೆಗಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆವೆ. .

 

 

ಅ.ನಂ

ವಿವರಗಳು

ಐತೀರ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ.

ರವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಧನ.
12/2011

ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಪರಿಹಾರ ಧನ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)

ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಪರಿಹಾರ ಧನ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)

1

1. ಅಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು

2. ಅನಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಳು

3149
574

16887.00
398.00

2029
123

12387.34
66.07

2

ಅನುಕಂಪ ಪರಿಹಾರ ಧನ.

 

109

-

-

 

ಒಟ್ಟು:

3723

17394.00

2152

12453.41

 

(2.ಜ) ಮೇಲಿನ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಆರ್.ಎಲ್. 523,00 ರಿಂದ 527,00 ಮೀ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಆರ್.ಎಲ್. 524,256 ಮೀ. ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ 100 ಮೀ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಅ.ನಂ

Back water levels at Bagalkot in Mts.

No.of structures considered

Popula tion affected

Area required in Acres.

Remarks.

1

523 ಡಿರಿಂದ 525

1202

7212

3688

ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2

525 ಡಿರಿಂದ 526

1872

11232

3

526 ಡಿರಿಂದ 527

1482

8892

4

527 ಮೀ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದರೆ 524.256 ಮೀ. ಮಟ್ಟದಿಂದ 100 ಮೀ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ.

2547

15282

 

ಒಟ್ಟು (1 ರಿಂದ 4)

7103

42618

3688

 

ಸೂಚನೆ: ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 6 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

 1. ಯುನಿಟ್ 01 ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿಗಳು:

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಾತ್ರದ ಮನೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವರ್ಗ

ಗಾತ್ರ

ಕ್ಷೇತ್ರ

 

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯುನಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯುನಿಟ್ ಗಳು

ಮಾದರಿ-ಎ

8.00 x 9.00 ಮಮಮೀ.

72.00 ಚ.ಮೀ.

ಮಾದರಿ-ಬಿ

9.00 x 12.00 ಮೀ.

108.00 ಚ.ಮೀ.

ಮಾದರಿ-ಸಿ

12.00 x 18.00 ಮೀ.

216.00 ಚ.ಮೀ.

ಮಾದರಿ-ಡಿ

15.00 x 24.00 ಮೀ.

360.00 ಚ.ಮೀ.

ಮಾದರಿ-ಇ

18.00 x 27.00 ಮೀ.

486.00 ಚ.ಮೀ.ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: RD. 177 AQJ 90 ದಿನಾಂಕ: 05.06.1991 ರ ಪ್ರಕಾರ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ, ವರ್ಗಗಳ ಮನೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: HUD 786 MIB 93, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 16.05.1994 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1993 ರೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಲಸೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ: RD 116: REH 2003, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03.09.2004, ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆ ) ನಿಯಮಗಳು 1993 ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: RD 145 REH 2003 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 03 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004 ದಿನಾಂಕದ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿತರಣೆ ) ನಿಯಮಗಳು 2004 ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಉದ್ಯಮ / ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: RD 70 REH 2003 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 03 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಮೂಲೆಯ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ) ನಿಯಮಗಳು 2003 ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮೂಲೆಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೋಡಿರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃ.ಭಾ.ಜ.ನಿ.ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: KBJNL/EDF/2000-01/1965 ದಿನಾಂಕ: 19.08.2000, ಮುಳುಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗದೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿವೇಶನಗಳೆಂದು 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವನಗರದ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: RD. 177 AQJ 90 ದಿನಾಂಕ 05 ನೇ ಜೂನ್ 1991 ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಅತಿಥಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ (ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವನ / ಅವರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ) 72 ಸ್ಕೇರ ಮೀಟರ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇಕಾರರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮುಳುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನೇಕಾರರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಟ್ -01 ರಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ವಿವರಗಳು:

ಪ್ರಸ್ತುತ 56 ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು 8 ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತರಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸೆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ 42 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತರಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಅ.ನಂ

ನಿವೇಶನಗಳ ವಿತರಣೆ

ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳು

ವಿತರಿಸಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳು

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ನಿವೇಶನಗಳು

1

ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಎಫ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ

6227

6148

79

2

ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ

189

189

-

3

ವಸತಿ, ವಸತಿ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ

4519

3344

1175

4

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್

265

142

123

5

ಆಟೋ ಸೆಕ್ಟರ್.

310

59

251

6

ಉದ್ಯಮ (ವಾಣಿಜ್ಯ) ಸೆಕ್ಟರ್.

3461

2541

920

7

ವಸತಿ ರಹಿತ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು

2665

1856

809

8

ಮುಚಖಂಡಿ & ಗದ್ದನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತಿಥಿ (ಪಿಡಿಎಫ್ಸ್) ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಡಾವಣೆಗಳು.

733

454

279

9

ನೇಕಾರರ ಕಾಲೋನಿ.

81

60

21

10

ಶೆಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿಯ ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 20’ x 20’ ಆಕಾರದ ನಿವೇಶನಗಳು

298

162

136

 

ಒಟ್ಟು:

18559

14955

3604ಈಗ 8110 ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು (ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ತಗೆದುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 5040 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ವಿವಿಧ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಟ್-II ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ.

ಯುನಿಟ್-02 ರಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಯುನಿಟ್-01 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಯುನಿಟ್ -02 ರ ಮಾಸ್ಟರ ಯೊಜನೆ 50 ಸೆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 36 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು, 6 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 8 ಮುಕ್ತ ಸೆಕ್ಟರಗಳು, ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು 1333 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.ಆರ್.ಎಎಲ್. 521.00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ. ನಡುವೆ ಅಥವಾ 100.00 ಮೀ. ನೀರಿನ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1993 ನ್ನು ಯುನಿಟ್-02 ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 3723 ಕುಟುಂಬಗಳು (3149 ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ 574) ಸುಮಾರು 22338 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್.ಎಎಲ್. 521.00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ. ನಡುವೆ ಅಥವಾ 100.00 ಮೀ. ನೀರಿನ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಬರುವ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಸಿಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಮಾಲೀಕರು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು, ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1993 ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ 01 ನಿವೇಶನ, ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಎರಡು ವಯಸ್ಕ ಸಹೋದರರು 2 ನಿವೇಶನಗಳು, ಎರಡು ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಿವಾಹಿತೆ ಮಗಳಿಗೆ 1 ನಿವೇಶನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳ ನಿವೇಶನಗಳು 7665. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿವೇಶನಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಯುನಿಟ್-II ರ 36 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ 2204 ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11938 ನಿವೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮೂಲೆಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು 9734 ನಿವೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ.ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ 100.00 ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ 36 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಚರಂಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತರ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರವಾದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಟ್-03 ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಲ್ 523,00 ರಿಂದ 527,00 ಮೀ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಆರ್.ಎಲ್. 524.256 ಮೀ.ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100 ಮೀ ವರೆಗಿನ ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ.

 

4 (1) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7103 ಕಟ್ಟಡಗಳೆಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 6 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು (ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5.68 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 42.618. ಆರ್.ಎಲ್ 523,00 ರಿಂದ 527,00 ಮೀ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಆರ್.ಎಲ್. 524.256 ಮೀ.ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100 ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಯುನಿಟ್-03 ಎಂದು ಕರೆದ ಹೊಸ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಿತ ಈ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-01 ರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ 3688 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

523,00 ರಿಂದ 527,00 ಮೀ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಿವರವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 1. ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಲೇಔಟ್:

ಯುನಿಟ್-01 ರ ಲೇಔಟ್:

ಮೇ!! ಕೋರಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಂಬೆ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಸ್ಟರ ಯೋಜನೆಯು (Drg. ಸಂಖ್ಯೆ 101 ಡಿಡಿ R2 ದಿನಾಂಕ: 24.02.1981) ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿರಿ ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 177 ಂಕಿಎ 90 ದಿನಾಂಕ: 221.09.1990.ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಚನೆಯು ಪ್ರತಿ 280 X 280 ಮೀ 49 ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಜಾರ್ ಸೆಕ್ಟರು, 34 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ 30 ಮೀ ಅಗಲ ಬೌಲೆವರ್ಡ್, 24,00 ಮೀ ಅಗಲದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಗಳು, 18.00 ಮೀ ವ್ಯಾಪಕ ಬಾಹ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರವೇಶ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳ ಜಾಲಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಹಾಗೂ ಆಟದ 11 ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ 49 ಸೆಕ್ಟರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 7 ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ (ಸೆಕ್ಟರು ಸಂಖ್ಯೆ 50 ರಿಂದ 56) ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ D ಹಾಗೂ ಇ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಯುನಿಟ್-01 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ 57 ರಿಂದ 63 ಮತ್ತು 63-ಎ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂತರ ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸೆಕ್ಟರಗಳನ್ನು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಮಿಷನರ್, ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇವರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಯುನಿಟ್-02 ರ ಲೇಔಟ್:

ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ ನಡುವೆ ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯುನಿಟ್-01 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಗೆ 50 ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯುನಿಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯನಿಟ್ ನ್ನು ಯುನಿಟ್-02 ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 36 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು, ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 6 ಸೆಕ್ಟರಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಸೆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1333 ಎಕರೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರುಗಳು ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿಶ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಸುಮಾರು 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುನಿಟ್-II ಗೆ ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸೆಕ್ಟರಗಳನ್ನು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಮಿಷನರ್, ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.


ಯುನಿಟ್-II ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ) ನಿಯಮಗಳು 1993 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ ಫೂಟ್ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಮಿಷನರ್, ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಟ್-03 ರ ಲೇಔಟ್:

ಆರ್.ಎಲ್. 523,00 ರಿಂದ 527,00 ಮೀ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಆರ್.ಎಲ್ 524,256 ಮೀ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100 ಮೀ ದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು 5,000 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು 3688 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-01 ರ ನಡುವೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯುನಿಟ್-03 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನಿಟ್-03 ರ ಲೇಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ನು ತಯಾರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು:

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-01 ಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಯುನಿಟ್ -II ಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-02 ರ ಸಲುವಾಗಿ CPHEEO ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಲೂಪ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು CPHEEO ಒಳಚರಂಡಿ ಕೈಪಿಡಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಐ.ಆರ್.ಸಿ:37-2001 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬದಿಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಮ ವಾಟರ್ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-II ರ ಎಲ್ಲಾ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದ ಪೂರ್ವ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುನಿಟ್-02 ಕ್ಕೆ (ಅ) ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಬ) ಒಳಚರಂಡಿ (ಖ) ಸ್ಟಾರ್ಮ ವಾಟರ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡ) ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು (ಇ) ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಒದಗಿಸಲು ತನಿಖೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು DTP ತಯಾರಿಸುವ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇ!! ಜಲವಾಹಿನಿ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಸ್ಸ್ (ಪ್ರೈ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಲೋಚಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನಿಖೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸದರಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುನಿಟ್-02 ರ ಮಾಸ್ಟರ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಟ್- 01 ಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್- 02 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಎ) ನೀರು ಸರಬರಾಜು.


ಯುನಿಟ್-01 ರ ಸಲುವಾಗಿ:

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅಂದಾಜು 15 ವರ್ಷಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 27,24 MLD ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಅಂದಾಜು 30 ವರ್ಷಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 50.00 MLD ನೀರು ಬೇಕಾಗುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಜಾಕವೆಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ರೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವ್ಹಟಿ ಮೇನ್ ಗಳನ್ನು 50 MLD ಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶಿನರಿಜ್ ಮತ್ತು ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು 27.24 MLD. ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಾಕ್‍ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 20 ತಾಸುಗಳ ಪಂಪಿಂಗ್‍ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸÀಲಾಗಿದೆ. ಜಾಕ್‍ವೆಲ್‍ದÀಲ್ಲಿ 400 ಎಚ್.ಪಿ. 02 ವ್ಹಿ.ಟಿ ಪಂಪುಗಳು (ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ನೀರನ್ನು ಪಂಪು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 700 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಎಮ್.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 4.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಪಹೌಸ್‍ನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಯು ಸಹ 400 ಎಚ್.ಪಿ. 02 ವ್ಹಿ.ಟಿ ಪಂಪ್‍ಗಳನ್ನು (ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ 700 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಎಮ್.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್‍ದಿಂದ ಸುಮಾರು 700 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ 605. 402 ಮೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ 50.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದ ಭೂಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಪೈಪಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯುನಿಟ್-01 ರಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸಗಳ ಸಿ.ಐ ಮತ್ತು ಡಿ.ಐ ಪೈಪುಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.


25.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ 02 ಸಂಖ್ಯೆ, 10.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದ 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಭೂಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ, 15.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದ 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 10.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದ 04 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳನ್ನು ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್ -01 ಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 15.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದ 01 (ನಗರ ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ) ಮತ್ತು 10.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದ 02 (ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ., ದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ) ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳಿಂದ ಹಳೇ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ 16.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ತುಂಬಲು ಒಟ್ಟು 16.5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ತುರ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಯುನಿಟ್-01 ರಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು 38 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳನ್ನು ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಟ್-02 ರ ಸಲುವಾಗಿ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿದ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಮೇನದಿಂದ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯುನಿಟ್-02 ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುನಿಟ್-02 ರಲ್ಲಿ (42 ಸೆಕ್ಟರಗಳು) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು 11,938 ನಿವೇಶನಗಳ ಪೈಕಿ 9,534 ಕ್ರಮಬದ್ಧ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು 2,204 ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಯೋಜನಾ ಕಟ್ಟಡ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಿ+02 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯುನಿಟ್-02 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಿ+01 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣವು ಶೇಕಡಾ 23.17 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ (Growth Rate) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಬಿಡತೆ 5.68 ಇರುವುದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-02 ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 06 ಜನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2012 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 11,938 ಮತ್ತು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 17,341 ಮನೆಗಳು (ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತುಗಳು) ಮತ್ತು 2041 ರ ವೇಳಗೆ 31,628 (ಜಿ+01) ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ (Intermediate Stage) ಇರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2041 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ನಂತರ ನೀರು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಯುನಿಟ್-02 ನ್ನು 06 ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಲಯ 02 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪುಗಳು 02 ರಿಂದ 04 ಸೆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು 278 ರಿಂದ 717 ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 135 ಎಲ್.ಪಿ.ಸಿ.ಡಿ. ಯ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 15.00 ರಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (System Loss) ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 06 ಜನರಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಬಿಡತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.


ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 06 ಜನರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ (2025) ಹಂತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1,04,046. ಪ್ರತಿ ವಲಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 16.000. ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 30.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್. ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸುಮಾರು 15.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ 15.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 06 ವಲಯಕ್ಕೆ 06 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 106 ರಿಂದ 113 ರ ವರೆಗಿನ ಸೆಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸೆಕ್ಟರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 02 ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 08 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ತುಂಬಲು 12 MLD ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವದು. ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ, ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-01 ಮತ್ತು 02 ರ ಇವುಗಳ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ ಜಾಕ್‍ವೆಲ್‍ದಲ್ಲಿನ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಇವುಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ.


ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ (2041) ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷಗಳ (2025) ಮಧ್ಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದಿನದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ 06.00 ರಿಂದ 10.00 ಘಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 06.00 ರಿಂದ 10.00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಮೇನ್‍ಗಳನ್ನು 18.00 ಮತ್ತು 24.00 ಮೀ ಅಗಲ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು Hardy Cross Method ದಿಂದ Software Loop V-5 ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಲೈನುಗಳಿಗೆ 90.00 ಮಿ.ಮೀ ದಿಂದ 400.00 ಮಿ.ಮೀ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ 200.00 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ವರೆಗೆ HDPE PE-80, PN-6 ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ DI K-7 ವರ್ಗದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಸದ DI ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ವಾಲ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಗಟು ವಾಟರ ಮೀಟರಗಳು, ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ವ ಕೊಣೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆಗಳು:

 • ಗ್ರಾವ್ಹಿಟಿ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ 700 ಎಂಎಂ ಮತ್ತು 600 ಎಂ.ಎಂ. ವ್ಯಾಸದ ಎಮ್.ಎಸ್. ಪೈಪನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಡಿ.ಐ. ವಾಲ್ವಗಳು, ಸಗಟು ನೀರಿನ ಮೀಟರ್ ಗಳು.
 • ವಾಲ್ಹ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಬ್ಲಾಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳು:

 • 15 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಲ್ಹ ಚೇಂಬರಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳು.

ವಿತರಣಾ ಜಾಲ:

 • ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳಿಗೆ 200 ಎಂಎಂ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪೈಪಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಐ. ಕೆ-7 ವರ್ಗದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. .
 • ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳಿಗೆ 200 ಎಂಎಂ ವ್ಯಾಸದವರೆಗಿನ ಪೈಪಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ-80, ಪಿ.ಎನ್-6 ವರ್ಗದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. .
 • ಸಗಟು ನೀರಿನ ಮೀಟರ್, ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ವಾಲ್ಹ್ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ.ನ.ನೀ.ಸ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು 2011-12 ನೇಯ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 40.00 ಕೋಟಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಘಟಕವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅ.ನಂ

ಘಟಕ.

ಮೊತ್ತ
(
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1

ಮುಖ್ಯ ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆಗಳ ಅಂದಾಜು (DI ಕೆ-9 ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಬಲ್ಕ ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ಗಳು. ವಾಲ್ವ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)

420.36

2

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ 08 ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳ ಅಂದಾಜು ( 15 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, 15 ಮೀ. ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ)

1070.64

3

ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳ ಅಂದಾಜು (Includes. ಡೈ ಕೆ-7 ಕ್ಲಾಸ್, HDPE ಪಿಇ-80, PN-6, ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಡಿಐ ಕವಾಟಗಳು, ಬಲ್ಕ ನೀರಿನ ಮೀಟರ್. ವಾಲ್ವ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ವಾಲ್ವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನೇಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ)

2124.52

4

ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿವಿಧ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ.

384.52

 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ

4000.00

 

ರೂಪಾಯಿ.

40.00 ಕೋಟಿ

 1. B) ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ


ಯುನಿಟ್-1 ಗಾಗಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ.1 ರಿಂದ 49 ರಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊನ ವೇರ್/ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪೈಪ್ಸ, ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ ಯುನಿಟ್ಸ, ವೆಟವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಬಲೈಜಿಂಗ್ ಪೊಂಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 100ಮಿಮಿ ದಿಂದ 200ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟೊನವೇರ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು 200ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿಸಿ. ಪೈಪಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 91 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಪೈಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2.30ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ 1.20ಮೀ. ಅಗಲ ವ್ಯಾಸದ ಮ್ಯಾನಹೋಲಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2.30ಮೀ. ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ಮ್ಯಾನಹೋಲಗಳಿಗೆ 1.50ಮೀ. ಅಗಲ ವ್ಯಾಸದ ಮ್ಯಾನಹೋಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3455 ಮ್ಯಾನಹೋಲಗಳಿವೆ. ನವನಗರದ ಹೊರ ರಸ್ತೆ ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 12ಮಿ ವ್ಯಾಸದ ವೆಟವೆಲ್‍ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿವರ್ಸ ಮುಖಾಂತರ ವೆಟವೆಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಟ ವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಕ್ರಿನ್ ಚೇಂಬರ್, ಗ್ರೀಟ್ ಚೇಂಬರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ಪ್ಯೂಮ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕರಣ/ಯುನಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಶನ್ ಲೈನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜನರೇಟರ ಸೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ existing ನಲ್ಲಾದಿಂದ ಓವರಫ್ಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ವೆಟ್‍ವೆಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 400 ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಸಿ.ಆಯ್. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೆಬಲೈಜ್ ಪೊಂಡ್ಸಗೆ ಪಂಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಟ್‍ವೆಲ್‍ದಲ್ಲಿ 25ಹೆಚ್.ಪಿ. ಎರಡು ಪಂಪಗಳನ್ನು 4.1ಕಿಮೀ. ಉದ್ದ ಸಿ.ಆಯ್. ಪೈಪಗಳನ್ನು ಎರಡು 60 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮತ್ತು 150ಹೆಚ್.ಪಿ. ಎರಡು ಪಂಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಸ್ಟಬಲೈಜಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸಗಳನ್ನು ವೀರಾಪೂರದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಿಯೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲೈಂಟಿಂಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ರೈತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಕ್ಟರ ನಂ.50 ರಿಂದ 63 ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ affluent ಸಾಗಿಸಲು 200ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದವರೆಗೆ ಸ್ಟೊನ್ ವೇರ್ ಪೈಪÀಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 200ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಪೈಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 35ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪೈಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1215 ಮ್ಯಾನಹೋಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಸಿವರ್ ಪೈಪ್ಸ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸ್ಟೆಬಲೈಜಿಂಗ್ ಪಾಂಡ್ಸ gravity ಮೂಲಕ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಿಯೇಷನ್ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ ಆದ ನಂತರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮೀಪದ ನಾಲಾಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುನಿಟ್-2 ಗಾಗಿ


ಯುನಿಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ 80% ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನ 5% ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 113 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಟರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿವೇಜ್ ನೆಟವರ್ಕನ್ನು ವರ್ಕಔಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಸಿವರ್‍ನ ಫ್ರಂಟ ಮೇನ್ ಜೋಡಿಸಲÁಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಇಡೀ ಲೇಔಟನ್ನು ಮೂರು ಸಾಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎರಡು ಮೇನ್ ಜೋನ್‍ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ ವಾಟರ್ ಡ್ರೇನಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರೇನ್‍ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ ನಂ.84 ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಿವರ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್‍ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಂಕ ಮೇನ್‍ನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಸಿವರ ಇದು ‘ಸಿ’ ರೋಡನ್ನು 40 ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ‘ಸಿ’ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಿವರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲು ಟುನೆಲ್‍ನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೇನ್‍ನ ಜೆಡ್ ಲೇವಲ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೈಪಲೈನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ ವಾಟರ್ ಡ್ರೇನಿಗೆ ಮೇನನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಟವೆಲ್‍ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಿ-ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ ಪ್ರೋಚನ್ನು ಚಲನ್‍ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 150ಮಿ.ಮಿ. ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೋನ್ ವೇರ್/ಆರ್.ಸಿಸಿ/ಡಿ.ಆಯ್/ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಸಿವರ್ಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ 100ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು 1.20ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ 4891 ಮ್ಯಾನ ಹೋಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


250ಮಿಮಿ ಸೈಜಿನವರೆಗೆ ಸ್ಟೋನವೇರ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿಸಿ. ಎನ್.ಪಿ-3 ಡಿಆಯ್/ಅಥವಾ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಎನಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು CPHEEO ಸಿವೇಜ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ನೊರ್ಮ, ಬಿ.ಆಯ್.ಎಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಥೋರೇಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕನೆಕ್ಷನಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ‘ಟಿ’ ಅಥವಾ ‘ವಾಯ್’ ಪೈಪಗಳ ಪ್ರಾವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೊಪೊಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೋಪೈಲ ಅನ್ವಯ ಸಿವೇಜನ್ನು ವೆಟವೆಲ್‍ದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಂತರ ಪೊಂಡ್ಸಗೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಶನಲ್ ಪ್ಲೊದಿಂದ ಸಪರೇಶನ್ ಪೊಂಡ್ಸಗೆ ಹೋಗಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡವುದಿಲ್ಲ. PARA ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ 10ಮಿ. ವ್ಯಾಸದ ವೆಟವೆಲಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೋನಗಳಿಂದ ಮೇನ್ ಸಿವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿವೇಜನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿವೇಜ್ ವೆಟವೆಲಗೆ ಸೇರುವ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕ್ರನ್ ಛೇಂಬರನ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ ಯುನಿಟ್, ಗ್ರೀಟ್ ಛೇಂಬರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಿವೇಜನ್ನು ಸಬಮರ್‍ಸಿಬಲ್ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಗ್ ಪಂಪಗಳಿಂದ facultative ವೇಸ್ಟ ಸ್ಟೆಬಲೈಜೇಷನ್ ಪಾಂಡಗಳ ಇನಲೆಟ್ ಚೇಂಬರಗೆ 400ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಆಯ್. ಎರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪಂಪುಗಳು 1DWF & 2DWF ಸಾಮಥ್ರ್ಯದವಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ 1DWF ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಾಯ್ ಪಂಪ ಇದೆ. (DWF-Dry weather flow). ಏರ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. PARA ಇಂಟರಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫೆಕಲೈಟಿವ್ ಪಾಂಡ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನವನಗರದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ stabilise ಆಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಂಕಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬೆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೇಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಎಪ್ಲೂಎಂಟ್ ಸಿಪೇಜ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಟೆಬಲೈಜೇಶನ್ ಪಾಂಡ್ಸಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಸಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ external bun ರಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿಂಗಳನ್ನು ಪ್ರಪೋಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ water bodyಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ದೂರಿಕರಿಸುವುದು ವೇಸ್ಟ ಸೈಬಲೈಜೇಶನ್ ಪಾಂಡನ್ನು ಮಾಡುವುದುರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಡ್ಜ ಡಿಪೋಜಿಶನ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಡರ ಇವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮೈಕ್ರೊ ಆರ್ಗನಿಕ್ ಕಲ್ಟರ ಸೊಲುಶನ್ ಬೆರೆಸಲು ಫಿಡಿಂಗ್ ಅರೆಂಜಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಸಂಸ್ಕರಣದ ನಂತರ ಎಫ್ಲಂಟನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಸ್ಕರಿತ affluent ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಎಪ್ಲಂಟನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟುಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.


ಪಂಪಸೆಟ್ಟಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವೆಟವೆಲ್‍ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಸರಬರಾಜು, ಪಾವರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಮಿಶನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈಲ್ ಜನರೇಟರ ಸೆಟ್‍ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ನಾಲಾಗೆ ಓವರ ಪ್ಲೋ ಅರೆಂಜಮೆಂಟ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾಕಲೈಟಿವ್ ಪಾಂಡಗಳ ಅಗೆತದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಯುನಿಟ-2 ರಲ್ಲಿನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತದ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ KUWSSB & DB ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.45.96 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಅ.ನಂ

ಘಟಕಗಳ ವಿವರಗಳು

ಮೊತ್ತ ( ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1

ಚರಂಡಿ ಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜು

3066.85

2

ಪೂರ್ವ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಘಟಕದ ಅಂದಾಜು.

18.19

3

ವೆಟ್ ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಗಳ ಅಂದಾಜು.

40.33

4

ಏರು ಕೊಳವೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ, ಹೋರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜು.

31.96

5

ಸಬ್ ಮರ್ಶಿಬಲ್ ಪಂಪುಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಕೂಢ್ರೀಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಲಾನೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಅಂದಾಜು.

36.46

6

ಸಾರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ, ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೈಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಂದಾಜ.

153.77

7

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಪಾಂಡ್ಸ್ನ ಗಳ ಅಂದಾಜು.

1001.19

8

ಸಾರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಲು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜು.

93.14

9

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜು.

73.60

ಒಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ

4377.11

ಶೇಕಡಾ 5.00 ರಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗಾಗಿ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಭವಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಸುವುದು.

218.85

ಮೊತ್ತ

4595.96

ಅಂದಾಜು ರೂ. 46.00 ಕೋಟಿ

 1. C) ರಸ್ತೆಗಳು :


ಯುನಿಟ್-1 ರಲ್ಲಿನ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ

ನವನಗರದ ಹೊಸ townshipದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 • ಈ ಮೊದಲು ಇರುವ ಬಾಗಲಕೋಟ ಮುಚಖಂಡಿ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಸ್ಟನೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ರಸ್ತೆದಿಂದ ನವನಗರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮಿ. ರಸ್ತೆ ಈಗ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು 2008-09 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 • ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೇಲಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನವನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
 • ಹಳೇ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನವನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
 • ರೂಪಲ್ಯಾಂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನವನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು
ಯುನಿಟ್-1 ರ ಎಲ್ಲಾ 64 ಸೆಕ್ಟರಗಳು 30ಮೀ. ಅಗಲದ ಬೋಲೆವಾರ್ಡ ರಸ್ತೆ 24ಮೀ. ಅಗಲದ ಆರ್‍ಟೀರಿಯರ್ ರಸ್ತೆ 18ಮೀ. ಅಗಲದ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನೆಟವರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 48 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು. ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು 6 ರಿಂದ 12 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮೋರಂ ಸಬ್ ಬೇಸ್, 225 ಮಿಮಿ ದಪ್ಪದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎಂ. ಮೂರು ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ, 50 ಮಿಮಿ. ದಪ್ಪದ ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ನಿಂದಾಗಿವೆ. 90ಛಿm ಅಗಲದ ಸೈಡ ಡ್ರೇನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುರಂ ಸಬ್ ಬೇಸ್ 225ಮಿಮಿ ದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಎಂ. ಮೂರು ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಂದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸೈಡ ಡ್ರೇನಗಳನ್ನು 45 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲದ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟನಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯುನಿಟ್-2 ರಲ್ಲಿ


ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು

 • ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-20 ದಿಂದ ಕೇಸನೂರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಲೇಔಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯುನಿಟ್-2 ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200 ಲಕ್ಷದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಗದ್ದನಕೇರಿ ಊರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಳಿಯಪ್ಪನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು ಬಾಚಿಯಿಂದ KIADB ಲೇಔಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ‘ಸಿ’ ರೋಡಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ರೂ.400 ಲಕ್ಷದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗದ್ದನಕೇರಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಯುನಿಟ್-2 ಗೆ ಹೋಗುವ ಬಿಜಾಪೂರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂದಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

 

ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು

 


ಅದರಂತೆ ಯುನಿಟ್-2 ರ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರಗಳಿಗೆ 24.00ಮೀ. ಮತ್ತು 18.00ಮೀ. ದ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿ ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳು 9 ರಿಂದ 12 ಮೀ. ಅಗಲದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇವಮೆಂಟ್ಸ ಮತ್ತು 24ಮೀ. ಮಧ್ಯದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟನಿಂದಾದ ರಿಜಿಡ್ ಪೇವಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.


ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರನಲ್ಲಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯ್.ಆರ್.ಸಿ. ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಸದರೀ ಜಾಗೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು 200 ರಿಂದ 300ಮೀ. ಅಂತರಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರೀ ಮಣ್ಣಿನ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಮೌಲ್ಯ 3% ರಿಂದ 6% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರೀ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ Atterberg Limit & sieve analysis ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣು ಸಿಲ್ವಿ ಕ್ಲೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡಗಾಗಿ 300ಮಿ.ಮೀ. ದಪ್ಪದ ಪದರುಗಳ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಮೌಲ್ಯ 10% ದಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಲು modified sub grade ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಸ್ಟ್‍ಗಾಗಿ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 10% ಎಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.


ಆಯ್.ಆರ್.ಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನಂತೆ ಜಿಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜೈನ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಅರ್ಬನ್ ಲಿಮಿಟಗಳಲ್ಲಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ಜಂಕ್ಷನ್) ನೇರ ದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ (line of signt) ಹಾಗೂ ಆಯ್.ಆರ್.ಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆಗಳ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಅಗೆತದ ಆಳ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು 300 ರಿಂದ 450ಮಿಮೀ. ವರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಪುಟಪಾತಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 24ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ರಸ್ತೆಯ ‘ಕ್ರಾರೇಜ್ ವೇ” ಗಳಿಗೆ ಆಯ್.ಆರ್.ಸಿ.-37-2001 ರ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 24 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜಿಡ್ ಪೇವಮೆಂಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ 10% ದಷ್ಟು ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಫ್ಲೆಕ್ಜಿಬಲ್ ಪೇವಮೆಂಟಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕೆಲಸದ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ MORTHದಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅ.ನಂ

ಅವಕಾಶಗಳು

18 ಮತ್ತು 24 ಮೀ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ

9 ಮತ್ತು 12 ಮೀ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ

1

ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್

300 ಮಿ.ಮೀ.

300 ಮಿ.ಮೀ.

2

ಗ್ರ್ಯಾನುಲ್ ಸಬ್ ಬೇಸ್ (ಸಬ್ ಬೇಸ್)

200 ಮಿ.ಮೀ.

150 ಮಿ.ಮೀ.

3

ವೆಟ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೆಕಾಡಮ್ ( ಬೆಸ್)

250 ಮಿ.ಮೀ.

150 ಮಿ.ಮೀ.

4

ಬಿಟುಮಿನಸ್ಸ್ ಮೆಕಾಡಮ್

50 ಮಿ.ಮೀ.

50 ಮಿ.ಮೀ.

5

ಸೆಮಿ ಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್

25 ಮಿ.ಮೀ.

25 ಮಿ.ಮೀ.

24ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ Rigid ಪೇವಮೆಂಟಗಾಗಿ 200ಮಿಮಿ. ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಹಾಗೂ 250ಮಿಮಿ ದಪ್ಪದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ. ಮೇಲೆ 100ಮಿಮಿ ಡ್ರೈ ಲೀನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಹಾಗೂ 250ಮಿಮಿ ದಪ್ಪದ ಪೇವಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇಯ ಹಂತ ರಸ್ತೆಯ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ gradient ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.

 • ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗೆತ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ gradient ಬರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು.
 • ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಮೌಲ್ಯ 10% ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಲು 300ಮಿಮಿ ದಪ್ಪದ ಸಬ್‍ಗ್ರೇಡ್ ಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಫ್ಲೆಕ್ಜಿಬಲ್ ಪೇವಮೆಂಟಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ., ಡಬ್ಲ್ಯೂ.,ಎಂ.ಎಂ., ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಗಳ ದಪ್ಪಳತೆಯನ್ನು flexible pavement ವಿನ್ಯಾದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೋಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • 24ಮೀ. ಅಗಲದ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೇವಮೆಂಟಗಾಗಿ 200ಮಿಮಿ ದಪ್ಪದ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಯ ಮೇಲೆ 250ಮಿಮಿ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ. 100ಮಿಮಿ ದಪ್ಪದ “ಡ್ರೈಲೀನ್” ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಹಾಗೂ 250ಮಿಮಿ ದಪ್ಪದ ಪೇವಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಒದಗಿಸುವುದು.
 • 95 ಮೀ. ದಿಂದ 2.10 ಮೀ. ಅಗಲದ “ಫುಟಪಾತ್” ಗಳಿಗಾಗಿ “ಫ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್” ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಕರ್ಬ ಸ್ಟೋನ್ಸ ಹಾಕಿ ಮುರಮ್ ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಗ್ರೈನೇಟ್ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು 18ಮೀ. ಹಾಗೂ 24ಮಿ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
 • 24ಮಿಮಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 90ಮೀ. ಅಗಲದ ಮೀಡಿಯನ್‍ಗಾಗಿ ಪ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಕರ್ಬ ಸ್ಟೋನ್ಸ ಹಾಕಿ ಒಳಬದಿಗೆ ಮುರಮ್ ತುಂಬುವುದು.
 • ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ Reflectorised Traffic Signs & other sign boardಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
 • ರಸ್ತೆ
 • ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಗಿಡ ರಕ್ಷಣಾ ಹಂದರ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ.
 • ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವಲ್ಲಿ I, II, III ಮಾದರಿಗಳ ಜಂಕ್ಷನ್‍ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ರಸ್ತೆಗಳ ಮಾದರಿ

ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ

ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲ

ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ

ಮಧ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್

24 ಮೀ.

1.866 ಕಿ.ಮೀ.

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು

ಡಾಂಬರೀಕರಣ

24 ಮೀ

14.665 ಕಿ.ಮೀ.

ಉಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು

ಡಾಂಬರೀಕರಣ

18 ಮೀ

16.791 ಕಿ.ಮೀ.

ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳು

ಡಾಂಬರೀಕರಣ

9 ಮೀ

48.544 ಕಿ.ಮೀ.

ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳು

ಡಾಂಬರೀಕರಣ

12 ಮೀ

33.667 ಕಿ.ಮೀ.

ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಮೋರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳಗಾಂ ವೃತ್ತದ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.155.64 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅ.ನಂ

ಘಟಕ.

ಮೊತ್ತ ( ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1

ರಸ್ತೆ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.

976.19

 

ಕಾರ್ಯಭೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು @ 3%

29.29

 

ಗುಣನಿಯಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. @ 2%

19.52

 

 ಉಪ-ಒಟ್ಟು-1

1025.00

2

ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

13846.88

 

ಕಾರ್ಯಭೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು @ 3%

415.41

 

ಗುಣನಿಯಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. @ 2%

276.94

 

  ಉಪ-ಒಟ್ಟು-2

14539.23

 

ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು

15564.23

 

ಅನ್ನು ರೂ.

156.00 ಕೋಟಿ

ಡ) ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ

ಯುನಿಟ್-1:
ಯುನಿಟ್ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ 90 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲದ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರದ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟನಿಂದ 45 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲದ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-1 ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ parent nall ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ 4.00 ಮೀ.ದಿಂದ 8.5 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲಳತೆಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನವನಗರದ ವೆಟ್‍ವೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವನಗರದಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿಯ ಪದರುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಪ್ಪು ಎರೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಮೃದು ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತವೆ. ಯುನಿಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬದಿಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬದಿಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರಂಡಿಯ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುನಿಟ್-2 ರಲ್ಲಿಯ ಬದಿಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆಗಳನ್ನು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುನಿಟ್ ನಂ-2:


ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-2 ನ್ನು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ ನಂ.68, 69 ಹಾಗೂ 70 ರಲ್ಲಿಯ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸೆಕ್ಟರ ನಂ.7 ರ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ.64 ರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 114 ಹೆ. ಕ್ಯಾಚ್‍ಮೆಂಟ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಟರ ನಂ.82, 83, 84 ರಲ್ಲಿ ಹಾಯುವ ಹೊಸ ಪಶ್ಚಿಮ parent nalla ಚರಂಡಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 13/14 ರ ಹತ್ತಿರದ original nallaಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಕಾಲಂ ಸೆಕ್ಟರಗಳು (Road 11 to 14) ಒಂದು ಸಬ್‍ಜೋನ್ ಆಗಿ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು west parent nallaಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 3 ಛಿoಟumಟಿ ಸೆಕ್ಟರಗಳು (Road 14 to 17) ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ parent nalla ಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಇತರೆ ಭಾಗದ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ Outfall drain ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 107 ರಿಂದ 112 ನೇಯ ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಸಂಖೆ: 19 ರ ಸಮೀಪದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 6.10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು peak density rainfallನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀರು ಬರುವ ಸಮಯವು (time of concentration) 1 ತಾಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ effect ನ್ನು analysis ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವಿಗಾಗಿ ಆಯ್.ಆರ್.ಸಿ. ಕೋಡ್‍ನ Rational formula ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‍ನ contributing coefficient ನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 0.20 ಹಾಗೂ 0.70 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Manning coefficient ಅನ್ವಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ ಬದಿಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚರದಲ್ಲಿ ‘ಎನ್’ ವ್ಯಾಲುಗಾಗಿ Manning coefficient ನ್ನು 0.015 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಹಾಗೂ Manning formula ದನ್ವಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಚರಂಡಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ limiting velocity for scour & non-silting velocity ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
50ಮೀ. ನಿಂದ 300 ಮೀ. ಅಂತರದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬದಿಚರಂಡಿಗಳ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಿಚರಂಡಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಫುಟಪಾತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಬದಿಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ದಿಂದಾಗಿವೆ. ಬದಿಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟಗಳು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‍ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು Fe 415 ಉಕ್ಕು ಹಾಗೂ M-20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‍ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಬದಿಚರಂಡಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಭೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟಗಳನ್ನು ಆಯ್.ಆರ್.ಸಿ.ಯಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಭಾರದನ್ವಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. PARA ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.(M-20) ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಬದಿಚರಂಡಿಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 0.60ಮೀ x 0.60ಮೀ. ನಿಂದ 0.30ಮೀ x 0.30ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಚರಂಡಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ದಪ್ಪವನ್ನು 0.10ಮೀ. ನಿಂದ 0.30ಮೀ. ವರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.(M-20) ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‍ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‍ಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.(M-20) ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬದಿಚರಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ ಸಿ.ಡಿ. ಅಡ್ಡ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಿಚರಂಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1) ಚರಂಡಿಗಳ   ಗಾತ್ರ:  

ಮೂಖ್ಯ ಚರಂಡಿ.

7.00 ಮೀ. ಅಗಲ, 2.50 ಮೀ. ಆಳ.

ಹೊರಮೈ ಚರಂಡಿಗಳು.

0.90 ರಿಂದ 1.20 ಮೀ. ಅಗಲ, 0.90 ರಿಂದ 1.20 ಮೀ. ಆಳ.

ಸೆಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿಯ ಚರಂಡಿಗಳು.

0.45 ರಿಂದ 0.60 ಮೀ. ಅಗಲ, 0.45 ರಿಂದ 0.60 ಮೀ. ಆಳ.

2) ಚರಂಡಿಗಳ    ಉದ್ದ:  

ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ.

983.00 ಮೀ.

ಹೊರಮೈ ಚರಂಡಿಗಳು.

69,702.00 ಮೀ.

ಸೆಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿಯ ಚರಂಡಿಗಳು.

1,63,780.00 ಮೀ.

 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ:  2,34,465.00 ಮೀಟರ್  (ಅನ್ನು 234.50 ಕಿ.ಮೀ.)

ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:  

ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ.

04 ಸಂಖ್ಯೆ.

ಹೊರಮೈ ಚರಂಡಿಗಳು.

483 ಸಂಖ್ಯೆ.

ಸೆಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿಯ ಚರಂಡಿಗಳು.

1,477 ಸಂಖ್ಯೆ.

ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

1964 ಸಂಖ್ಯೆ.

ಬೆಳಗಾಂವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವೃತ್ತದ 2011-12 ನೇಯ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.191.70 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅ.ನಂ

ಘಟಕಗಳು

ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

1

ಯುನಿಟ್ 02 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ ವಾಟರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.

14477.70

2

ಸೆಕ್ಟರ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

1204.83

3

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

2574.78

 

ಒಟ್ಟು

18257.21

 

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು @ 3%

547.72

 

ಗುಣನಿಯಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. @ 2%

365.14

 

ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು l

19170.07

 

ಅನ್ನು ರೂ.

192.00 ಕೋಟಿ.

 1. E) ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ :

ಯುನಿಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ


ಯುನಿಟ್-1 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-1 ರಲ್ಲಿ 110/11 ಕೆ.ವ್ಹಿ. ಸಬ್-ಸ್ಟೇಶನ್‍ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಬ್-ಸ್ಟೇಶನ್‍ದಿಂದ 8- High Tension Feeder ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ High Tension ಲೈನು ಪ್ರತಿ 35ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ 9ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ Rabbit ACSR conductorಗಳ 3 ತಂತಿಗಳು, 3 Phase 11kv supply ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿತರಕ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಈ ಎಲ್.ಟಿ.ಲೈನ್ 5 ತಂತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 4 ತಂತಿಗಳು 3-Phase ವಿದ್ಯುತ್ತ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ 1 ತಂತಿಯು Single phase ವಿದ್ಯುತ್ತ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆ. 3-Phase ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ 440 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ Single phase ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ 240 ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್.ಟಿ. ಲೈನ್‍ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 298 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 35 ಮೀ. ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ 9ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ.


85% fluctuating load ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಟ್ಟು 665 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 189 ಸಂಖ್ಯೆಯ 250KVA ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ 390 ಸಂಖ್ಯೆ 63KVA ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಮತ್ತು 64 ಸಂಖ್ಯೆ 25KVA ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 9ಮೀ. ಎತ್ತರದ 2ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಗೆ ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, gang operating switch ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ earthing ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳೂ, ಫೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸೆಕ್ಟರ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಸಿ’ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ನಂ.1, ರಸ್ತೆ ನಂ.10, 30ಮೀ. ಅಗಲದ, ಬೊಲೆವಾರ್ಡ ರಸ್ತೆ, ‘ಜೆ’ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 24 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ 11ಮೀ. ಉದ್ದದ double bracket tubular ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 250 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ವಿದ್ಯುದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ junction ಗಳಿಗೆ 11/9ಮೀ. ಉದ್ದದ single bracket tubular ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 250 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ವಿದ್ಯುದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಟರುಗಳ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 40ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಟ್ಯೂಬಲೈಟ್‍ಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವರ್ತುಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರ್ತುಳ, ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 16 ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4975 ಸಂಖ್ಯೆಯ 40 ವ್ಯಾಟ್ ಎಫ್.ಟಿ.ಎಲ್. ದ್ವೀಪಗಳು, 1428 ಸಂಖ್ಯೆಯ 250ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು 32 ಸಂಖ್ಯೆಯ 400 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುದ್ವೀಪಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾನವಚಾಲಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಯುನಿಟ್-1 ಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿದ್ಯುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಯುನಿಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ


ಯುನಿಟ್-2 ರಲ್ಲಿ ಇತರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಂತೆ ಅಂಡರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನಿಟ್-2 ರ ಸಲುವಾಗಿ 110/11 ಕೆ.ವ್ಹಿ. ಸಬ್‍ಸ್ಟೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಬ್‍ಸ್ಟೇಶನ್‍ದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು 21 ಸಂಖ್ಯೆಯ High tension feeder ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.


110/11 ಕೆ.ವ್ಹಿ. ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್‍ದಿಂದ ring main unit ವರೆಗಿನ 61.65 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸಕ್ರ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೆಕರ್‍ನಲ್ಲಿ ಹಾಯುವ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಇದು 3 phase 11KVA supply 3 core, 240mm2 2HTXLPE UG cable ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಯುನಿಟದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ 92.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 3 core 95.00mm 2HTXLPE UG cable ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. hume pipe ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಉಸುಕು ಮತ್ತು Tiles ಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.


110/11KVA substation ದಿಂದ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಫೀಡರ್ ಗಳು 11 ಕೆ.ವ್ಹಿ. ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯುತ್ತ ವಾಹಕವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ HT GOSನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಎಲ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಇದು 3 phase line, 35mm2 HTXLPE UG cable ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು LT ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ. ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಾಕ್ಸಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು 433 ವೋಲ್ಟ್, 3 ಫೇಜ್; 240 ವೋಲ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್.ಟಿ. ಲೈನ್‍ನ ಉದ್ದ 209 ಕಿ.ಮೀ. ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 1497 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್.ಟಿ. ಫೀಡರ್ ಪಿಲ್ಲರ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟುಗಳವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನ್ಲು ಅಗೆದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲನ್ನು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. hume pipe ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಸುಕು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್‍ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.
11ಕೆವ್ಹಿ. ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು 433 ವೋಲ್ಟಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು 638 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತ ಪೂರೈಕೆಗೆ 85% fluctuating of load ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದ 164.80ಕಿ.ಮೀ. ಇದೆ.
ಡಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 4 ಸಂಖ್ಯೆ earthing ಮಾಡಿದ 11 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸ್ಪನ್ ಪೋಲ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. Remote sensing metering box, distribution box, lightening arrester, gang operating switch ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸುವ energy efficient induction lamp ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ 5ಮೀ. ಎತ್ತರದ octagonal ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ 40ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದೀಪಗಳನ್ನು, 24ಮೀ. ಅಗಲದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾದ 9ಮೀ. ಎತ್ತರದ double bracket octagonal ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ 120ವ್ಯಾಟ್‍ಗಳ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದೀಪಗಳನ್ನು, 18ಮೀ. ಅಗಲದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 9.0ಮೀ. ಎತ್ತರದ single bracket octagonal ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 80 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ 16ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಹೈ-ಮಾಸ್ಟ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ 4 ಕೋರ್ 16mm2 UG cable ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆನ್/ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್‍ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ

ಅ.

40 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಸನ್ ದೀಪಗಳು.

-

2859 ಸಂಖ್ಯೆ

80 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಸನ್ ದೀಪಗಳು.

-

340 ಸಂಖ್ಯೆ

120 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಸನ್ ದೀಪಗಳು.

-

444 ಸಂಖ್ಯೆ

400 ವ್ಯಾಟ್ ಹಲೈಡ ಲೂಮಿನರೀಸ್.

-

44 ಸಂಖ್ಯೆ

2010-11 ನ ನೇಯ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಲೋ.ಬ & ಒ.ನಾ.ಜ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾಂವ್ ವೃತ್ತದ ವಿದ್ಯುತ್ತ ದರ ಪಟ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 99.00 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಇದರ ಘಟಕವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅ.ನಂ

ಘಟಕಗಳು

ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1

110/11 ರ ಕೆ.ವ್ಹಿ. ಉಪ-ಸ್ಟೇಶನ್ ದಿಂದ RRಆರ್.ಎಮ್. ಯು. ಗೆ ಎಚ್.ಟಿ. ಲೈನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.

12.68

2

ಆರ್.ಎಂ.ಯು ದಿಂದ ಫೀಡರ್ ಫೀಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳವರೆಗೆ ಎಚ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ. ಲೈನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.

72.34

3

ವಿದ್ಯುತ್ತ     ಇನ್ಸ್ ಫೇಕ್ಟೋರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಗಳು.

0.20

4

HESCOM ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೂಪರವೀಜಿನ್ ಚಾರ್ಜಗಳು @ 10.30%

8.76

5

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು @ 3%

2.82

6

ಗುಣನಿಯಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚ, ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಮತ್ತು ದುಂಡುಗಟ್ಟಲು.

1.88

 

ಸಮಗ್ರ  ಒಟ್ಟು ರೂ.

98.68  ಕೋಟಿ.s

 

ಅನ್ನು ರೂ.

99.00 ಕೋಟಿ.s

(ಎಫ್) ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು:


ಯುನಿಟ್-01 ರ ಸಲುವಾಗಿ:


ನವನಗರದ ಯುನಿಟ್-01 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಅ.ನಂ.

ಕಟ್ಟಡದ ಮಾದರಿ

ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳ

ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಫೌಡ ಶಾಲೆಗಳು

(ಸೆಕ್ಟರ  46 & 49)

2

2

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು

(ಸೆಕ್ಟರ  1, 3, 8, 13, 14, 16, 20, 21, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47  ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ.)

18

3

ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗಳು

(ಸೆಕ್ಟರ 33,34,38,47,48,2,3,15,40,41)

10

4

ಮಳಿಗೆಗಳು.

(ಸೆಕ್ಟರ 33 ರಲ್ಲಿ  86) (ಸೆಕ್ಟರ 17 ರಲ್ಲಿ  77) (ಸೆಕ್ಟರ 2,3,12,34,38,47,48 ರಲ್ಲಿ  98)  (ಸೆಕ್ಟರ 04 ರಲ್ಲಿ  52)

313

5

ಮಳಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳು.

(ಸೆಕ್ಟರ 33)

2

6

ಪೋಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್

(ಸೆಕ್ಟರ .33)

1

7

ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್.

(ಸೆಕ್ಟರ.25)

1

8

ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು.

 

29

9

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕೋರಿಯ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದರಿ ಮನೆಗಳು.

 

52

10

10 ಹಾಸಿಗೆಗಳ   ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

(ಸೆಕ್ಟರ .33)

1

ಅದರಂತೆ ಯುನಿಟ್-02 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ 67.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

i) 10 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

- 01 ಸಂಖ್ಯೆ

ii) ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು.

- 20 ಸಂಖ್ಯೆ

iii) ಪೋಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್.

- 01 ಸಂಖ್ಯೆ

iv) ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಗಳು.

- 100 ಸಂಖ್ಯೆ

v) ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗಳು.

- 05 ಸಂಖ್ಯೆ

vi) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು.

- 10 ಸಂಖ್ಯೆ

vii) ಫೌಡ ಶಾಲೆ.

- 01 ಸಂಖ್ಯೆ

vii) ಉದ್ಯಾನವನದ ಸೆಕ್ಟರ.

- 01 ಸಂಖ್ಯೆ

viii) ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು.

- 02 ಸಂಖ್ಯೆ

ix) ವಿದ್ಯುತ್ತ  ಉಪ-ಸ್ಟೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.

- 01 ಸಂಖ್ಯೆ

(ಜಿ) ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:


ಯುನಿಟ್-01 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ಅ) ಇತರೆ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ:

(i) ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು:

 • ಹವೇಲಿAiÀÄ°èಯಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಯು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು  ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ವರ್ಗ II  ಮತ್ತು ವರ್ಗ-III ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ವರ್ಗದ ಕೋಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ್ 11 ರಲ್ಲಿ 250 ಹಾಸಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ​​ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ಅದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 108 ವಾಹನ (ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್) ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇತರ 3 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ.ರಾ.ವಾ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗವು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ  22 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
 • ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ: 24 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 39 ರಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಲಾನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ (ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ) ವನ್ನು ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 67 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 48 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
 • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಹುಡಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಈ ವಸತಿನಿಲಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
 • ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅರಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂ .23 ರಲ್ಲಿ (10 ಎಕರೆಗಳು) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (30 ಎಕರೆ) ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು  ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ 25 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 24 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 19 ರಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರಾ, ತೆರೆದ ರಂಗಮಂದಿರ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರ್ & ಆರ್ ವಿಂಗ್ ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಅವಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ್ 37 ನಲ್ಲಿ BTDA ಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ: 19 ರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ BTDA ಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐ,ಎನ್.ಜಿ  ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕಗಳು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 23 ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
 • ಜಲಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯು ಯುನಿಟ್-01 ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 27 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಇಂತಹ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಂಜುಮನ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಆದರ್ಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
 • ನವನಗರದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 300,00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಭಾರತೀಯ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಯುನಿಟ್ -01ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 25 ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 25 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನೆಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸೀಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯು ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಯುನಿಟ್-01 ರ ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 300,00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಭಾರತ್ ಸೇವಾದಳವನ್ನು ಯುನಿಟ್-01 ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಪ್ರಾಧೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 1. II) ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು:
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಾಠಾ ಹಿತಚಿಂತಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ  ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಲಾಲ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಸೇವಾದಲಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಂಜರಪೋಳ ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • 2 ಎ 20 ಗುಂಟಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • 0-15 ಗುಂಟಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕುರುಹಿಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ  ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರಿತ್ತದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶರಣ ಬಸವ ಅಪ್ಪಂಗಳವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.(ಟ್ರಸ್ಟ್).
 • 00 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಓಸ್ವಾಲ್ ಜೈನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

III) ದೇವಾಲಯಗಳುಗಳುಗಳುಮಮª / ಮಸೂತಿಗಳು / ಚರ್ಚಗಳು:

 • 00 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • 00 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಜೈನ ಚೈತ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • 0-20 ಗುಂಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಮನೂರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
  0-20 ಗುಂಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರುವನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • 1-20 ಗುಂಟಾ ಕ್ಚೇತ್ರವು ನಾರಾಯಣ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ: .63-ಎ ರಲ್ಲಿ ಇ- ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸತ್ಯಭೋದರಾಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • 1-20 ಗುಂಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಂಭಾಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
 • 2-00 ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯುನಿಟ್-01 ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚೆ ಗೆ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 1. IV) ಪೆಟ್ರೋಲ್ / ಡೀಸೆಲ್ ಬಂಕಗಳು:

ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಐ.ಬಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.

 1. V) ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಮಶಾನಗಳು:
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಎ -13 ಗುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನವನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನವನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವೇಲಿಯ ಸಾತ್ಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನವನಗರ ಮತ್ತು ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಗುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಗದ್ದನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 00 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಹಿಂದು,  ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಕೂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 1. VI) ಬಾ.ಪ.ಅ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಲೇ ಔಟ್ ಗಳು: :
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಎ 12 ಗುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ D.F. ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಎ 09 ಗುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ D.F. ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಂಬೆ ಯೋಜನೆ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್-01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಎ 10 ಗುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಟೊ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

VII) ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:

ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯುನಿಟ್- II ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 373 ಎಕರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 01 ರಡಿಯ 115 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 257 ಎ 20 ಗುಂಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

VIII) ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು;

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ:

 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ; 13 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 1, 3, 8, 13, 14, 16, 20, 21, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47 ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 46 ಮತ್ತು 49 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಫೌಡ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
 • ಯುನಿಟ್ -01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 49 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್ -01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 50 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಯುನಿಟ್ -01 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಸೆಕ್ಟರ ನಂ: 54 ರಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಬಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು:

 • ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಫೌಡ ಶಾಲೆ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 01 ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
 • ಒಂದು ಫೌಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯುನಿಟ್-01 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯುನಿಟ್-01 ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು  ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
 • ಒಂದು ಫೌಡ ಶಾಲೆ ಯುನಿಟ್ -01 ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ರಿಫಾಹೆ ಆಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ E.D. ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

(ಬಿ) ಸಾಲ ಮರಗಳ ಮಾರ್ಗದ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:

 • ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರಗಳ ಮಾರ್ಗದ ತೋಟ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನವನಗರದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (1) @ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ 37 (2) @ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ 70 (3) ಸಿಲ್ವಿ ಪಾರ್ಕ್ @ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ:09 (4) @ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ 13 (5) @ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 01 (6) @ ಸೆಕ್ಟರ್ 41 . ಈ  ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಆಂತರೀಕ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸಿ) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ವರ್ಗೀಕರಣ:

 • ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುನಿಟ್- 01 ರ ಒಂದು ದೂರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಮಕಾರರ 22 ಕಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರರ 35 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಟನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಅದರಂತೆ ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯುನಿಟ್-II ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಸಲು  ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 • 1984  ರಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಈ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲದೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ನವನಗರವು ಸುಮಾರು 45,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರೀಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀಟರ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ00 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ.ಯ  ಹಂತ-III ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದು ಅದು ಈಗ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.  ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯುನಿಟ್-01 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀಟರ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು 50 ಸೆಕ್ಟರುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಯುನಿಟ್ ನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯುನಿಟ್ - II ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ  36 ವಸತಿ ಸೆಕ್ಟರಗಳು, ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ 6 ಸೆಕ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ 8 ಸೆಕ್ಟರುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂತಾದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು 1333 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ  ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸಿಸುವ ಸೆಕ್ಟರುಗಳು ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ  ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • . ಯುನಿಟ್-II ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರುಗಳ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯುನಿಟ್-II ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರಗಳ ಹೊರಮೈ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆರಿಸಲು ಯುನಿಟ್-02 ರ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • . ಯುನಿಟ್ -02 ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದಂತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ, ಗಟಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದಂತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ.
 • . ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಯುನಿಟ್ -02 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಾದಂತ ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಯುನಿಟ್ -II ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

1) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ರೂ. 40.00 ಕೋಟಿ.

2) ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ರೂ. 46.00 ಕೋಟಿ.

3) ರ ಸ್ಟಾರ್ಮ ವಾಟರ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.  

ರೂ. 192.00 ಕೋಟಿ.

4) ಯು.ಜಿ. ಕೇಬಲ್ ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ    ಒದಗಿಸುವುದು.

ರೂ. 99.00 ಕೋಟಿ.

5) ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.

ರೂ. 156.00 ಕೋಟಿ.

ಒಟ್ಟು

ರೂ. 533.00 ಕೋಟಿ.

6) ಇತರ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯಗಲನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಂದರೆ

i) 10 ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ – 01 ಸಂಖ್ಯೆ.

ii) ತಂಗುದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ – 20 ಸಂಖ್ಯೆ.

iii) ಪೋಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ – 01 ಸಂಖ್ಯೆ.

iv) ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಗಳು – 100 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

v) ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗಳು – 05 ಸಂಖ್ಯೆ.

vi) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು – 10 ಸಂಖ್ಯೆ. 

vii) ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗಳು – 01 ಸಂಖ್ಯೆ.

vii)  ಉದ್ಯಾನವನದ ಸೆಕ್ಟರ – 01 ಸಂಖ್ಯೆ.

viii) ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು. – 02 ಸಂಖ್ಯೆ.

ix) ವಿದ್ಯುತ್ತ  ಉಪ-ಸ್ಟೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು – 01 ಸಂಖ್ಯೆ.

ರೂ. 67.00 ಕೋಟಿ.

 

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಆರ್.ಎಲ್. 521,00 ರಿಂದ 523,00 ಮೀ ನಡುವಿನ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ರವೆರೆಗಿನ ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಭಾದಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು  ಬಾಗಲಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾದಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ರೂ. 600,00 ಕೋಟಿ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಮೂಲಭೂತ  ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 • ಮೊದಲ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು. ಇದು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಲೈನಮೆಂಟ್,  ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ತುಂಬುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಇದು ತಳಹದಿಯಾಗಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಚರಂಡಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.
 • ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆGSB, WMM, BM and SDBC ಯೊಂದಿಗೆ .ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಇಂತಹ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಯುನಿಟ್-II ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವರ್ಷವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋರಿಸುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

                                                                                                                               ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ.ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟ ಪುನರವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ

ಬಾಗಲಕೋಟ ನವನಗರದ 50 ಸೆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅ.ನಂ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು

ವರ್ಷವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶರಾ

ಪರಿಮಾಣ

ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

2011-12

2012-13.

2013-14.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರಿಹಾರ ( ಅರ್.ಎಲ್. 521 ರಿಂದ 523 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ)

3723 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

174.00

152.00

22.00

--

ಒಟ್ಟು ರೂ. 152 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 113 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಸಲಾಗಿದೆ

2

ಸಂಭವನೀಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರಿಹಾರ ( ಅರ್.ಎಲ್. 521 ರಿಂದ 523 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ)

 

30.00

 

30.00

 

 

3

ಯುನಿಟ್-02 ರ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ.

 

3.00

3.00

 

 

 

4

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.

 

 

 

 

 

 

 

24.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ಮಧ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ.

01.86 ಕಿ.ಮೀ

 

 

 

 

 

 

24.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು.

14.66 ಕಿ.ಮೀ

 

 

 

 

 

 

18.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು.

16.79 ಕಿ.ಮೀ

 

 

 

 

 

 

12.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ಆಂತರೀಕ ಸೆಕ್ಟರ ರಸ್ತೆಗಳು.

33.67 ಕಿ.ಮೀ

 

 

 

 

 

 

09.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ಆಂತರೀಕ ಸೆಕ್ಟರ ರಸ್ತೆಗಳು.

48.50 ಕಿ.ಮೀ

 

 

 

 

 

 

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ.

115.48 ಕಿ.ಮೀ

156.00

 

56.00

100.00

 

5

ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 

40.00

 

16.00

24.00

 

 

600 ದಿಂದ 700 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಎಂಎಸ್. ಪೈಪಿನ ಗ್ರಾವ್ಹೀಟಿ ಮೇನ್.

1.30 ಕಿ.ಮೀ

 

200 ದಿಂದ 450 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಕೆ-7 ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ್.

13.25 ಕಿ.ಮೀ

 

90 ದಿಂದ 200 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ. ಪೈಪಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ್.

141.21 ಕಿ.ಮೀ

 

ಪ್ರತಿ 15.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು.

8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

6

ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 

40.00

 

16.00

30.00

 

 

150 ದಿಂದ 250 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೋನವೇರ್ ಪೈಪಿಗಳ ಚರಂಡಿಸಾರದ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ್.

120.00 ಕಿ.ಮೀ

 

 

 

 

 

 

300 ದಿಂದ 900 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಎನ್.ಪಿ. 3 ಪೈಪಿಗಳ ಚರಂಡಿಸಾರದ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ್

5.80 ಕಿ.ಮೀ

 

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಆಳಗುಂಡಿಗಳು.

2 ಸಂಖ್ಯೆ

4891

 

ಗ್ರೀಟ್ ಕೋಣೆಗಳು.

2 ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಪಾರ್ಶಲ್ ಫ್ಲೂಮ್.

1 ಸಂಖ್ಯೆ

 

10.00 ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ವೆಟ್ ವೆಲ್ಲ್.

1 ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು.

2 ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಜನರೇಟರ್ ಸೇಟ್.

1 ಸಂಖ್ಯೆ

 

450 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ ಕೆ-7 ಪೈಪುಗಳ ಏರು ಕೊಳವೆ.

120 ಮೀ

 

ಸಾರ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕೊಳಗಳು.

4 ಸಂಖ್ಯೆ

 

 

 

 

 

7

ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.

 

192.00

 

70.00

122.00

 

 

7.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ಮತ್ತು 2.50 ಮೀ. ಆಳದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ.

983 ಮೀ.

 

0.90 ರಿಂದ 1.20 ಮೀ.ಅಗಲದ ಮತ್ತು 0.90 ಮೀ. ರಿಂದ 1.20 ಮೀ. ಆಳದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊರಮೈ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಚರಂಡಿ.

69.70 ಕಿ.ಮೀ

 

ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಟರ ಚರಂಡಿಗಳು.

163.78 ಕಿ.ಮೀ

 

ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು.

1964 ಸಂಖ್ಯೆ

8

ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ.

 

99.00

 

 

 

 

 

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ-ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 21 ಸಂಖ್ಯೆ ಎಚ್.ಟಿ. ಫೀಡರ್ಸ್ ಮೇನ್.

92 ಕಿ.ಮೀ

 

ವಿತರಣಾ ಕೋಣೆಗಳು.

638

 

ವಿತರಣಾ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ವರೆಗೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಲೈನುಗಳು.

209 ಕಿ.ಮೀ

 

ಎಲ್.ಟಿ. ಫೀಡರ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್.

1497 ಸಂಖ್ಯೆ

 

ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದೀಪಗಳು.40 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದೀಪಗಳು.

80 ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದೀಪಗಳು.


120 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದೀಪಗಳು.

400 ವ್ಯಾಟ್ ಮೇಟಲ್ ಹಲೈಡ್ ಲೂಮಿನರೀಸ್

ಸಂಖ್ಯೆ285934044444

 

 

 

 

 

9

ಇತರ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು.

10 ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು.

ಪೋಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ.

ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು.

ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು.

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ.

ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸೆಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು.

110 ಕೆ.ವ್ಹಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಸ್ಟೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

110 ಕೆ.ವ್ಹಿ. ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ.

ಸಂಖ್ಯೆ

012001100051001010201

67.00

 

20.00

47.00

 

 

ಒಟ್ಟು

 

807

155

260

392

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-08-2020 12:57 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080